shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0862.139.859
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 december 2003
Begindatum:11 december 2003
Naam:STEPPE-RECLAME EN DECORATIE
Naam in het Nederlands, sinds 11 december 2003
Adres van de zetel: Muilenstraat 223
1770 Liedekerke
Sinds 11 december 2003
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 11 december 2003
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Persoon belast met dagelijks bestuur Steppe ,  Erik  Sinds 11 december 2003
Zaakvoerder Steppe ,  Erik  Sinds 11 december 2003
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer van schilderwerken
Sinds 11 december 2003
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 december 2003
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2003
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 6 februari 2017
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Gewone commanditaire vennootschap", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug