shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0862.529.344
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 januari 2004
Begindatum:8 januari 2004
Naam:AML
Naam in het Engels, sinds 5 december 2013
Adres van de zetel: Heirbaan 49
2640 Mortsel
Sinds 13 juni 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 5 januari 2004
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Anthonissen ,  Anthony  Sinds 29 oktober 2013
Zaakvoerder (2) Anthonissen ,  Nick  Sinds 29 oktober 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 november 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 januari 2014
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2004
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 november 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  49.420  -  Verhuisbedrijven
Sinds 2 januari 2014
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 2 januari 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  49.420 -  Verhuisbedrijven
Sinds 2 januari 2014
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug