shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0864.885.355
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 april 2004
Begindatum:22 april 2004
Naam:BERTELS WIM BOUWWERKEN
Naam in het Nederlands, sinds 14 april 2004
Adres van de zetel: Boskant 50 Stratenplan
2242 Zandhoven
Sinds 1 januari 2008
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 14 april 2004
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vaste vertegenwoordiger Van Erk ,  Christiaan  (0707.719.324)   Sinds 30 november 2018
Vaste vertegenwoordiger Bertels ,  Wim  (0809.975.041)   Sinds 12 maart 2009
Zaakvoerder (2)0707.719.324   Sinds 30 november 2018
Zaakvoerder (2)0809.975.041   Sinds 12 maart 2009
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 7 mei 2004
 
Aannemer tegelzetter
Sinds 7 mei 2004
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 mei 2004
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2004
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar22 april 2004
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2005
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug