shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0870.629.636
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 december 2004
Begindatum:16 december 2004
Naam:HERZET&CO
Naam in het Frans, sinds 14 oktober 2019
Adres van de zetel: Jean Ekelmansstraat 7 Stratenplan
1160 Oudergem
Sinds 15 januari 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 14 oktober 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Herzet ,  Cédric  Sinds 14 mei 2019
Bestuurder Herzet ,  Eric  Sinds 8 september 2020
Bestuurder Herzet ,  Nicolas  Sinds 14 mei 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 16 december 2004
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 december 2004
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2005
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug