shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0871.062.671
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 januari 2005
Begindatum:7 januari 2005
Naam:AVS SERVICE
Naam in het Nederlands, sinds 6 januari 2005
Adres van de zetel: Stationsstraat 216
3110 Rotselaar
Sinds 6 januari 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 6 januari 2005
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0842.903.472   Sinds 6 januari 2020
Vaste vertegenwoordiger Buelens ,  Roel  (0842.903.472)   Sinds 6 januari 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Elektrotechnisch installateur
Sinds 14 januari 2005
 
Installateur frigorist
Sinds 14 januari 2005
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 december 2014
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 19 december 2014
 
Elektrotechniek
Sinds 19 december 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 6 januari 2005
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 19 december 2014
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 19 december 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 december 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  28.250  -  Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug