shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0871.118.891
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 januari 2005
Begindatum:5 januari 2005
Naam:De Vroe Dak - Bouw
Naam in het Nederlands, sinds 30 juni 2022
Adres van de zetel: Fraterstraat 109   bus A
9820 Merelbeke
Sinds 5 mei 2014
Telefoonnummer:
092308283 Sinds 5 mei 2014(1)
Faxnummer:
092308180 Sinds 5 mei 2014(1)
E-mail:
ingrid@devroegroep.beSinds 5 mei 2014(1)
Webadres:
www.devroegroep.be Sinds 5 mei 2014(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 5 januari 2005
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 oktober 2012
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 29 oktober 2012
Vrijstelling
Sinds 29 oktober 2012
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 mei 2005
Onderworpen aan btw
Sinds 5 januari 2005
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 29 oktober 2012
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 887.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0463.625.257 (DE VROE SOLAR)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 2 maart 2016
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug