shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0872.045.143
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 februari 2005
Begindatum:22 februari 2005
Naam:CONSTRUCT INVEST
Naam in het Nederlands, sinds 14 februari 2005
Adres van de zetel: Kazernestraat 36 Stratenplan
9100 Sint-Niklaas
Sinds 10 mei 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 14 februari 2005
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Plaquet ,  Davy  Sinds 10 mei 2017
Bestuurder Plaquet ,  Philip  Sinds 14 februari 2005
Gedelegeerd bestuurder Plaquet ,  Philip  Sinds 14 februari 2005
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 10 maart 2005
 
Elektrotechnisch installateur
Sinds 10 maart 2005
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 10 maart 2005
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 10 maart 2005
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 maart 2005
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2018
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2018
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 62.000 EUR
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug