shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0872.469.765
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 maart 2005
Begindatum:4 maart 2005
Naam:VAN DE SCHOOT & ZONEN
Naam in het Nederlands, sinds 4 maart 2005
Adres van de zetel: Broekstraat 18 Stratenplan
3271 Scherpenheuvel-Zichem
Sinds 4 maart 2005
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 4 maart 2005
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Van de Schoot ,  Jean  Sinds 4 maart 2005
Zaakvoerder (2) Van de Schoot ,  Steven  Sinds 4 maart 2005
Zaakvoerder (2) Van de Schoot ,  Tom  Sinds 4 maart 2005
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 12 september 2005
 
Aannemer tegelzetter
Sinds 12 september 2005
 
Elektrotechnisch installateur
Sinds 12 september 2005
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 september 2005
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 augustus 2012
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 2005
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  70.100  -  Activiteiten van hoofdkantoren
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 augustus 2012
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug