shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0872.483.128
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 13 juli 2021
Begindatum:14 maart 2005
Naam:Elektriciteitswerken Lestaeghe
Naam in het Nederlands, sinds 28 september 2009
Adres van de zetel: Marktstraat 10   bus 2
8460 Oudenburg
Sinds 22 januari 2021

Doorgehaald adres sinds 20 oktober 2023(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
contact@white-corner.orgSinds 14 juni 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 28 december 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0649.617.512   Sinds 15 maart 2016
Vaste vertegenwoordiger Lestaeghe ,  Wolfgang  (0649.617.512)   Sinds 15 maart 2016
Curator (aanstelling door rechtbanken) Content ,  Patrick  Sinds 13 juli 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 december 2009
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 2 december 2009
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 2 december 2009
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 2 december 2009
 
Elektrotechniek
Sinds 2 december 2009
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2005
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  25.501  -  Smeden van metaal
Sinds 16 december 2009
Btw 2008  25.620  -  Verspanend bewerken van metalen
Sinds 16 december 2009
Btw 2008  33.140  -  Reparatie van elektrische apparatuur
Sinds 16 december 2009
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 16 december 2009
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 juli 2009
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2010
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)In toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, sinds 1 januari 2024, van rechtswege omgezet in een coöperatieve vennootschap indien de vennootschap beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 van het bovengenoemde Wetboek. In het andere geval, wordt zij van rechtswege omgezet in een besloten vennootschap.

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug