shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0872.761.161
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 maart 2005
Begindatum:23 maart 2005
Naam:Alektum
Naam in het Nederlands, sinds 18 januari 2019
Adres van de zetel: Gaston Crommenlaan 4
9050 Gent
Extra adresinfo: Zuiderpoort Office Park, 7de verdieping)
Sinds 24 november 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 23 maart 2005
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Augurell ,  Mats  Sinds 31 december 2018
Bestuurder DORPH ,  JESPER  Sinds 13 juni 2019
Bestuurder Widen ,  Lars  Sinds 31 december 2018
Persoon belast met dagelijks bestuur Bernus ,  Nicolas  Sinds 23 november 2021
Persoon belast met dagelijks bestuur Van Laere ,  Mieke  Sinds 27 augustus 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 september 2007
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 23 oktober 2006
Onderworpen aan btw
Sinds 6 april 2005
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Minnelijke invordering van schulden van de consument
Sinds 17 mei 2005
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  82.910  -  Incasso- en kredietbureaus
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  82.910 -  Incasso- en kredietbureaus
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 2.352.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0448.847.506 (Vesting Finance)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 juli 2014
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug