shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0873.450.257
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 april 2005
Begindatum:20 april 2005
Naam:EcoDynamic
Naam in het Nederlands, sinds 18 november 2013
Adres van de zetel: Dikkelindestraat 141
9032 Gent
Sinds 25 juni 2018
Telefoonnummer:
0468 13 74 87 Sinds 25 juni 2018(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 20 april 2005
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Van Wassenhove ,  Frederik  Sinds 1 oktober 2007
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 oktober 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2005
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 september 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 22 juli 2014
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 13 januari 2015
Btw 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 22 juli 2014
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 22 juli 2014
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 22 juli 2014
Btw 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 22 juli 2014
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug