shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0873.465.402
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 maart 2005
Begindatum:15 maart 2005
Naam:Evelec
Naam in het Nederlands, sinds 5 november 2013
Adres van de zetel: Herpendaalstraat 45
3053 Oud-Heverlee
Sinds 25 maart 2020
Telefoonnummer:
0486512920 Sinds 5 november 2013(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
erik@evelec.beSinds 5 november 2013(1)
Webadres:
www.evelec.be Sinds 5 november 2013(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (2)
Sinds 15 maart 2005
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Vanhentenryck ,  Erik  Sinds 15 maart 2005
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Elektrotechnisch installateur
Sinds 18 mei 2005
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 mei 2005
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 21 augustus 2014
 
Elektrotechniek
Sinds 21 augustus 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2005
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 21 augustus 2014
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 21 augustus 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Gewone commanditaire vennootschap" worden gelezen als zijnde "Commanditaire vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug