shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0874.754.710
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 juni 2005
Begindatum:23 juni 2005
Naam:BOUWONDERNEMING PHILIP VAN HOVE
Naam in het Nederlands, sinds 23 juni 2005
Afkorting: PHILIP VAN HOVE
Naam in het Nederlands, sinds 23 juni 2005
Adres van de zetel: Vosselarestraat 65 Stratenplan  bus A000
9850 Deinze
Sinds 1 januari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 23 juni 2005
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Van Hove ,  Philip  Sinds 23 juni 2005
Zaakvoerder (2) van Landegem ,  Carine  Sinds 23 juni 2005
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 27 juli 2005
 
Aannemer tegelzetter
Sinds 27 juli 2005
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 27 juli 2005
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 juli 2005
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 7 augustus 2018
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 7 augustus 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 7 augustus 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2005
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 7 augustus 2018
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 7 augustus 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 7 augustus 2018
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug