shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0876.378.667
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 september 2005
Begindatum:30 september 2005
Naam:NICO TORFS
Naam in het Nederlands, sinds 27 september 2005
Adres van de zetel: Staeystraat 23 Stratenplan
3130 Begijnendijk
Sinds 1 mei 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 27 september 2005
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Torfs ,  Nico  Sinds 27 september 2005
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aannemer plafonneerder-cementwerker
Sinds 27 oktober 2005
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 oktober 2005
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 2005
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2005
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2006
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug