shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0876.531.590
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 2006
Begindatum:1 januari 2006
Naam:Matthys, Marnix
Sinds 1 januari 2006
Telefoonnummer:
050/720290 Sinds 1 januari 2006(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Matthys ,  Marnix  Sinds 1 januari 2006
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 1 januari 2006
 
Aannemer tegelzetter
Sinds 1 januari 2006
 
Aannemer van sloopwerken
Sinds 1 januari 2006
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 januari 2006
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2006
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 29 maart 2009
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 29 maart 2009
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug