shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0877.568.106
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 november 2005
Begindatum:29 november 2005
Naam:GHB
Naam in het Nederlands, sinds 28 oktober 2005
Adres van de zetel: Poederleeseweg(HRT) 155 Stratenplan
2200 Herentals
Sinds 28 oktober 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 28 oktober 2005
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Goossens ,  Tom  Sinds 1 januari 2020
Zaakvoerder (2) Goossens ,  Bart  Sinds 28 oktober 2005
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 20 december 2005
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 december 2005
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2016
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2006
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 juli 2016
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar28 oktober 2005
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2006
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug