shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0877.747.654
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 december 2005
Begindatum:7 december 2005
Naam:A.A.B.P.
Naam in het Nederlands, sinds 2 december 2005
Adres van de zetel: Ledebaan 88 Stratenplan
9300 Aalst
Sinds 1 januari 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 2 december 2005
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) D'Hondt ,  Kim  Sinds 2 december 2005
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 20 december 2005
 
Installateur in centrale verwarming
Sinds 20 december 2005
 
Aannemer plafonneerder-cementwerker
Sinds 20 december 2005
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 20 december 2005
 
Aannemer tegelzetter
Sinds 20 december 2005
 
Elektrotechnisch installateur
Sinds 20 december 2005
 
Aannemer van glaswerken
Sinds 20 december 2005
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 20 december 2005
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 20 december 2005
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 20 december 2005
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 20 december 2005
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 20 december 2005
 
Aannemer van sloopwerken
Sinds 20 december 2005
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 december 2005
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2014
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2006
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 juli 2014
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0861.521.435 (PROFYMA)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 11 februari 2011
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug