shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0877.837.132
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 30 maart 2021
Begindatum:2 december 2005
Naam:CONSTRUCT MECHELEN
Naam in het Nederlands, sinds 16 november 2012
Adres van de zetel: Winkelomseheide 221 Stratenplan
2440 Geel
Sinds 1 februari 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 25 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 14 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Elektrotechnisch installateur
Sinds 21 december 2005
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 december 2005
 
Ruwbouw
Sinds 9 april 2013
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 9 april 2013
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 9 april 2013
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 9 april 2013
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 9 april 2013
 
Elektrotechniek
Sinds 9 april 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2013
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2006
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 9 april 2013
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 9 april 2013
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 9 april 2013
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 9 april 2013
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 9 april 2013
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 9 april 2013
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 26 februari 2013
BTW 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 26 februari 2013
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  46.431  -  Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2013
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 juli 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug