shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0877.978.672
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 december 2005
Begindatum:16 december 2005
Naam:K.K. ALGEMENE BOUWWERKEN
Naam in het Nederlands, sinds 8 december 2005
Adres van de zetel: Kellensstraat 4 Stratenplan
3700 Tongeren
Sinds 1 mei 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 8 december 2005
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Singh ,  Amarjit  Sinds 8 december 2005
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 31 januari 2006
 
Aannemer tegelzetter
Sinds 31 januari 2006
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 31 januari 2006
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2006
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar10 december 2005
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2007
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug