shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0878.837.024
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 januari 2006
Begindatum:18 januari 2006
Naam:Vermeire, Koen
Sinds 18 januari 2006
Telefoonnummer:
0474/49.28.18 Sinds 5 juli 2018(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Vermeire ,  Koen  Sinds 18 januari 2006
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 18 januari 2006
 
Aannemer plafonneerder-cementwerker
Sinds 18 januari 2006
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 18 januari 2006
 
Aannemer tegelzetter
Sinds 18 januari 2006
 
Aannemer van glaswerken
Sinds 18 januari 2006
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 januari 2006
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 14 april 2010
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 18 januari 2006
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug