shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0880.481.074
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 april 2006
Begindatum:4 april 2006
Naam:BOUWBEDRIJF EDDY BARBIER EN ZOON
Naam in het Nederlands, sinds 24 maart 2006
Adres van de zetel: St.-Bertinusstraat 15 Stratenplan
8630 Veurne
Sinds 23 juni 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 24 maart 2006
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Barbier ,  Ricky  (0668.449.962)   Sinds 1 januari 2017
Zaakvoerder (2)0668.449.962   Sinds 1 januari 2017
Zaakvoerder (2) Gunst ,  Annelies  Sinds 1 juli 2016
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 18 april 2006
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 april 2006
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2006
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2006
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug