shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0881.894.009
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 juni 2006
Begindatum:15 juni 2006
Naam:EKSO BOUW
Naam in het Nederlands, sinds 6 juni 2006
Adres van de zetel: Chaussée de Liège(JB) 624 Stratenplan
5100 Namur
Sinds 29 februari 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 6 juni 2006
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) VALCHEV ,  EMIL  Sinds 20 januari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aannemer plafonneerder-cementwerker
Sinds 30 juni 2006
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 30 juni 2006
 
Aannemer tegelzetter
Sinds 30 juni 2006
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 juni 2006
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 15 juni 2006
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 mei 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug