shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0882.021.988
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 juni 2006
Begindatum:15 juni 2006
Naam:Brouns, Jozef
Sinds 15 juni 2006
Telefoonnummer:
089/567437 Sinds 15 juni 2006(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Brouns ,  Jozef  Sinds 15 juni 2006
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer tegelzetter
Sinds 15 juni 2006
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 juni 2006
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 15 juni 2006
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug