shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0882.204.211
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 juni 2006
Begindatum:30 juni 2006
Naam:AirCoVen
Naam in het Nederlands, sinds 30 juni 2006
Adres van de zetel: Schreiboomstraat(Rol) 1
8510 Kortrijk
Sinds 30 juni 2006
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 30 juni 2006
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Basyn ,  Barbara  Sinds 18 september 2020
Bestuurder Polet ,  Peter  Sinds 18 september 2020
Zaakvoerder (2) Polet ,  Dirk  Sinds 30 juni 2006
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Elektrotechnisch installateur
Sinds 12 juli 2006
 
Installateur frigorist
Sinds 13 november 2007
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 juli 2006
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 13 november 2007
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 15 september 2008
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2006
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 15 september 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug