shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0882.378.217
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 juli 2006
Begindatum:10 juli 2006
Naam:Van Erum, André
Sinds 10 juli 2006
Telefoonnummer:
0495/23 33 61 Sinds 10 juli 2006(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Van Erum ,  André  Sinds 10 juli 2006
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 december 2010
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 15 december 2010
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 15 december 2010
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 10 juli 2006
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 15 december 2010
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 15 december 2010
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  25.210  -  Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming
Sinds 28 december 2010
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 28 december 2010
BTW 2008  46.742  -  Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming
Sinds 28 december 2010
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug