shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0882.576.571
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 juli 2006
Begindatum:17 juli 2006
Naam:De Clercq, Kurt
Sinds 17 juli 2006
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Lendedreef 101
8570 Anzegem
Telefoonnummer:
0478649460 Sinds 17 juli 2006(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon De Clercq ,  Kurt  Sinds 17 juli 2006
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 17 juli 2006
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 17 juli 2006
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 17 juli 2006
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 juli 2006
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 augustus 2006
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug