shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0882.610.324
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 juli 2006
Begindatum:18 juli 2006
Naam:ALTEOR
Naam in het Nederlands, sinds 15 februari 2008
Adres van de zetel: Kardinaal Mercierlei 28
2600 Antwerpen
Sinds 31 maart 2009
Telefoonnummer:
03/303.24.80 Sinds 31 maart 2009(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@alteor.beSinds 31 maart 2009(1)
Webadres:
www.alteor.be Sinds 31 maart 2009(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 23 januari 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0771.792.376   Sinds 1 februari 2023
Vaste vertegenwoordiger Aerts ,  Geert  (0771.792.376)   Sinds 1 februari 2023
Vaste vertegenwoordiger Meert ,  Kristel  (0889.589.176)   Sinds 15 februari 2008
Zaakvoerder (2)0889.589.176   Sinds 15 februari 2008
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2007
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 2006
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Accountant of fiscaal accountant
Sinds 30 september 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  69.202 -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar17 juli 2006
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2007
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug