shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0882.987.634
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 augustus 2006
Begindatum:11 augustus 2006
Naam:Algemeen Baudewyn Loyens Sanitair
Naam in het Nederlands, sinds 6 januari 2017
Afkorting: ABL sanitair
Naam in het Nederlands, sinds 6 januari 2017
Adres van de zetel: Lokerenstraat 120 Stratenplan  bus 1
2300 Turnhout
Sinds 26 mei 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 9 augustus 2006
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Baudewyn ,  Johnny  Sinds 9 augustus 2006
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 5 september 2006
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 maart 2012
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 5 maart 2012
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 18 september 2008
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 25 augustus 2006
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 2006
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 5 maart 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 maart 2012
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  43.221 -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar9 augustus 2006
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2007
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug