shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0882.993.473
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 augustus 2006
Begindatum:11 augustus 2006
Naam:DKG
Naam in het Nederlands, sinds 10 augustus 2006
Adres van de zetel: Kerrestraat 14 Stratenplan
3990 Peer
Sinds 10 augustus 2006
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 10 augustus 2006
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Goeleven ,  Kristiaan  Sinds 13 oktober 2006
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 15 november 2006
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 15 november 2006
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 15 november 2006
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 15 november 2006
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 november 2006
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 augustus 2006
Onderworpen aan BTW
Sinds 10 augustus 2006
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  16.230  -  Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 225.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug