shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0883.062.957
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 augustus 2006
Begindatum:21 augustus 2006
Naam:INDEPENDENT MOVING COMPANY
Naam in het Nederlands, sinds 23 juni 2008
Afkorting: IMC
Naam in het Nederlands, sinds 23 juni 2008
Adres van de zetel: Kouterveldstraat 2   bus B
1831 Machelen (Brab.)
Sinds 1 december 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 10 augustus 2006
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0874.282.378   Sinds 23 juni 2008
Vaste vertegenwoordiger Coppens ,  Bart  (0874.282.378)   Sinds 23 juni 2008
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 juli 2008
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juni 2010
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 2006
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  49.420  -  Verhuisbedrijven
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  52.100  -  Opslag in koelpakhuizen en overige opslag
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  52.290  -  Overige vervoerondersteunende activiteiten
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  49.420 -  Verhuisbedrijven
Sinds 1 juni 2010
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 62.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug