shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0883.337.527
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 september 2006
Begindatum:4 september 2006
Naam:Loodgieterij Verstrepen
Naam in het Nederlands, sinds 4 september 2006
Adres van de zetel: Kapelledijk(WIE) 8 Stratenplan
2222 Heist-op-den-Berg
Sinds 4 september 2006
Telefoonnummer:
0477341894 Sinds 4 september 2006(1)
Faxnummer:
014706094 Sinds 4 september 2006(1)
E-mail:
joris.verstrepen@telenet.beSinds 4 september 2006(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 4 september 2006
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (3) Verstrepen ,  Joris  Sinds 4 september 2006
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Installateur in centrale verwarming
Sinds 14 september 2006
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 14 september 2006
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 14 september 2006
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 14 september 2006
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 september 2006
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 14 november 2007
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 11 augustus 2009
Onderworpen aan BTW
Sinds 4 september 2006
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  25.620  -  Verspanend bewerken van metalen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 11 augustus 2009
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug