shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0883.583.292
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 september 2006
Begindatum:19 september 2006
Naam:ABSOLUTE GLASS
Naam in het Nederlands, sinds 25 januari 2007
Adres van de zetel: Gazellendreef 13
2900 Schoten
Sinds 15 november 2022
Telefoonnummer:
036651866 Sinds 1 december 2006(1)
Faxnummer:
0366504 Sinds 1 december 2006(1)
E-mail:
boekhouding@glasvanlent.beSinds 1 december 2006(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 8 februari 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Van Lent ,  Rudi  Sinds 8 februari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer van glaswerken
Sinds 3 oktober 2006
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 oktober 2006
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 december 2006
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2006
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.343  -  Glaszetten
Sinds 24 oktober 2009
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.343 -  Glaszetten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar13 september 2006
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2007
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug