shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0885.113.815
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 november 2006
Begindatum:21 november 2006
Naam:VAN DE POEL PATRICK
Naam in het Nederlands, sinds 16 november 2006
Adres van de zetel: Waterpoel 11 Stratenplan
2200 Herentals
Sinds 1 januari 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 16 november 2006
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Van de Poel ,  Patrick  Sinds 16 november 2006
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 4 januari 2007
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 januari 2007
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 12 maart 2008
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  77.320  -  Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
Sinds 26 februari 2013
BTW 2008  25.720  -  Vervaardiging van hang- en sluitwerk
Sinds 9 april 2008
BTW 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.332  -  Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.991  -  Waterdichtingswerken van muren
Sinds 9 april 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar21 november 2006
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2007
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug