shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0885.606.634
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 december 2006
Begindatum:12 december 2006
Naam:VANTILT JAN
Naam in het Nederlands, sinds 7 december 2006
Adres van de zetel: Lindestraat 13 Stratenplan
3570 Alken
Sinds 24 december 2013
Telefoonnummer:
0495 263169 Sinds 24 december 2013(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
jan.vantilt@telenet.beSinds 24 december 2013(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 7 december 2006
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (3) Vantilt ,  Jan  Sinds 7 december 2006
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Installateur in centrale verwarming
Sinds 1 januari 2007
 
Elektrotechnisch installateur
Sinds 1 januari 2007
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 1 januari 2007
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 1 januari 2007
 
Installateur frigorist
Sinds 1 januari 2007
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 januari 2007
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug