shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0886.009.282
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 december 2006
Begindatum:29 december 2006
Naam:HELDENBERGH
Naam in het Nederlands, sinds 29 december 2006
Adres van de zetel: Lodewijk de Raetlaan 8 A Stratenplan
8870 Izegem
Sinds 1 januari 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 29 december 2006
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Heldenbergh ,  Patrick  Sinds 29 december 2006
Zaakvoerder Houtekier ,  Els  Sinds 29 december 2006
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 5 januari 2007
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 5 januari 2007
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 januari 2007
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2007
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug