shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0886.150.527
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 januari 2007
Begindatum:5 januari 2007
Naam:V.I.A.T.A.
Naam in het Frans, sinds 4 januari 2007
Adres van de zetel: Desiré Goethalsstraat 1 Stratenplan  bus 1
9900 Eeklo
Sinds 22 december 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 4 januari 2007
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Sekula ,  Dariusz  Sinds 4 januari 2007
Zaakvoerder (2) Twardowski ,  Artur  Sinds 22 december 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 1 februari 2007
 
Installateur in centrale verwarming
Sinds 1 februari 2007
 
Aannemer plafonneerder-cementwerker
Sinds 1 februari 2007
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 1 februari 2007
 
Aannemer tegelzetter
Sinds 1 februari 2007
 
Elektrotechnisch installateur
Sinds 1 februari 2007
 
Garagehouder hersteller
Sinds 1 februari 2007
 
Aannemer van glaswerken
Sinds 1 februari 2007
 
Handelaar in tweedehandse autovoertuigen
Sinds 1 februari 2007
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 1 februari 2007
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 1 februari 2007
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 1 februari 2007
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 1 februari 2007
 
Installateur frigorist
Sinds 1 februari 2007
 
Carrossier-hersteller
Sinds 1 februari 2007
 
Fabrikant-installateur van lichtreclames
Sinds 1 februari 2007
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 1 februari 2007
 
Aannemer van sloopwerken
Sinds 1 februari 2007
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 februari 2007
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug