shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0886.291.473
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 2007
Begindatum:1 januari 2007
Naam:Strobbe, Sven
Sinds 1 januari 2007
Telefoonnummer:
0475.64.60.76 Sinds 1 januari 2007(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Strobbe ,  Sven  Sinds 1 januari 2007
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Elektrotechnisch installateur
Sinds 8 januari 2007
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 januari 2007
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  25.620  -  Verspanend bewerken van metalen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  74.201  -  Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  95.110  -  Reparatie van computers en randapparatuur
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug