shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0886.685.017
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 december 2014
Begindatum:24 januari 2007
Naam:S.T.C.PROJECTS
Naam in het Nederlands, sinds 24 januari 2007
Adres van de zetel: Diamantstraat (HRT) 8 Stratenplan  bus 266
2200 Herentals
Sinds 3 september 2019
Telefoonnummer:
+32472636476 Sinds 20 maart 2018(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
stephan@stcprojects.beSinds 20 maart 2018(1)
Webadres:
www.stcprojects.be Sinds 20 maart 2018(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 24 januari 2007
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (3) Ounasse ,  Stephan  Sinds 24 januari 2007
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 maart 2007
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
BTW 2008  25.110  -  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  25.620  -  Verspanend bewerken van metalen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug