shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0887.140.719
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 februari 2007
Begindatum:9 februari 2007
Naam:4U
Naam in het Nederlands, sinds 23 februari 2017
Adres van de zetel: Vliegplein 27 Stratenplan
9991 Maldegem
Sinds 29 januari 2007
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 29 januari 2007
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Van Hoorebeke ,  Rik  (0420.705.826)   Sinds 29 januari 2007
Zaakvoerder (2)0420.705.826   Sinds 29 januari 2007
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 juni 2007
 
Elektrotechniek
Sinds 31 mei 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 september 2015
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 31 mei 2017
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  22.230  -  Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  28.990  -  Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 23 februari 2017
BTW 2008  46.190  -  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 september 2015
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug