shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0887.478.140
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 februari 2007
Begindatum:23 februari 2007
Naam:EARTH WIND & SOLAR ENERGY
Naam in het Nederlands, sinds 8 februari 2007
Adres van de zetel: Paddebroeken 2
1785 Merchtem
Sinds 8 februari 2007
Telefoonnummer:
02 30 60 300 Sinds 8 februari 2007(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@ewsenergy.beSinds 8 februari 2007(1)
Webadres:
www.ewsenergy.be Sinds 8 februari 2007(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 19 december 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Croes ,  Alexander  Sinds 19 december 2023
Bestuurder Croes ,  Marc  Sinds 19 december 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur in centrale verwarming
Sinds 27 maart 2007
 
Elektrotechnisch installateur
Sinds 27 maart 2007
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 27 maart 2007
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 27 maart 2007
 
Installateur frigorist
Sinds 27 maart 2007
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 maart 2007
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 3 juli 2017
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 22 mei 2009
Btw 2008  27.110  -  Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren
Sinds 22 mei 2009
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  46.693 -  Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
Sinds 3 juli 2017
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug