shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0888.101.415
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 maart 2007
Begindatum:20 maart 2007
Naam:MENDA BRUSSELS
Naam in het Nederlands, sinds 14 maart 2007
Adres van de zetel: Kalmthoutse Steenweg 201 Stratenplan  bus A
2990 Wuustwezel
Sinds 1 april 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 14 maart 2007
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Hens ,  Karl  Sinds 14 maart 2007
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 3 april 2007
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 3 april 2007
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 3 april 2007
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 3 april 2007
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 april 2007
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug