shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0888.437.549
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 maart 2007
Begindatum:30 maart 2007
Naam:O.KT
Naam in het Frans, sinds 30 maart 2007
Adres van de zetel: de Limburg Stirumlaan 10 Stratenplan
1780 Wemmel
Sinds 30 april 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 30 maart 2007
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vaste vertegenwoordiger Djeebet ,  Saad  Sinds 18 oktober 2010
Zaakvoerder (2) Djeebet ,  Saad  Sinds 18 oktober 2010
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 maart 2011
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 29 maart 2011
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 29 maart 2011
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 29 maart 2011
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 29 maart 2011
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 29 maart 2011
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 juni 2011
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 juni 2011
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 juni 2011
BTW 2008  43.991  -  Waterdichtingswerken van muren
Sinds 1 juni 2011
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug