shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0889.489.109
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 april 2007
Begindatum:13 april 2007
Naam:CAD-CONEC
Naam in het Nederlands, sinds 15 december 2008
Adres van de zetel: Maastrichterweg 238 Stratenplan
3620 Lanaken
Sinds 1 januari 2016
Telefoonnummer:
089/245134 Sinds 1 januari 2016(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (2)
Sinds 13 april 2007
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Eertmans ,  Johan  Sinds 13 april 2007
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 juni 2007
 
Ruwbouw
Sinds 5 februari 2015
 
Algemeen aannemer
Sinds 5 februari 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 4 april 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 5 februari 2015
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 5 februari 2015
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  71.111  -  Bouwarchitecten
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 4 april 2018
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar16 mei 2007
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2008
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug