shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0890.127.032
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 juni 2007
Begindatum:18 juni 2007
Naam:GOSSELIN MOBILITY
Naam in het Nederlands, sinds 27 juni 2014
Adres van de zetel: Belcrownlaan 23
2100 Antwerpen
Sinds 15 juni 2007
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 15 juni 2007
Aantal vestigingseenheden (VE): 15  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Geurts ,  Stephan  Sinds 2 november 2019
Bestuurder Jörg ,  Marcel  Sinds 6 februari 2024
Bestuurder Smet ,  Marc  Sinds 15 juni 2007
Persoon belast met dagelijks bestuur Jörg ,  Marcel  Sinds 6 februari 2024
Gedelegeerd bestuurder Smet ,  Marc  Sinds 6 februari 2024
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 november 2007
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 20 april 2011
Btw 2008  49.420  -  Verhuisbedrijven
Sinds 20 april 2011
Btw 2008  52.290  -  Overige vervoerondersteunende activiteiten
Sinds 20 april 2011
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  49.420 -  Verhuisbedrijven
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 2.241.668,80 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar18 juni 2007
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2008
 
 

Linken tussen entiteiten

0447.339.749 ("GOSSELIN CAUCASUS & CENTRAL ASIA")   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2011
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug