shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0890.282.727
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 juni 2007
Begindatum:22 juni 2007
Naam:EdB DAKWERKEN
Naam in het Nederlands, sinds 14 juni 2007
Adres van de zetel: Molenlei 47 Stratenplan
2530 Boechout
Sinds 1 januari 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 14 juni 2007
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) de Brabander ,  Erik  Sinds 14 juni 2007
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 18 juli 2007
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 juli 2007
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 29 september 2008
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  77.120  -  Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2019
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2019
BTW 2008  47.640  -  Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2019
BTW 2008  52.210  -  Diensten in verband met vervoer te land
Sinds 1 januari 2019
BTW 2008  55.300  -  Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen
Sinds 1 januari 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 29 september 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar22 juni 2007
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2008
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug