shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0890.302.424
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 juni 2007
Begindatum:25 juni 2007
Naam:ALGEMENE DAK-EN TIMMERWERKEN VAN HOOF
Naam in het Nederlands, sinds 18 juni 2007
Adres van de zetel: Kuypenevijver 9 Stratenplan
2431 Laakdal
Sinds 18 juni 2007
Telefoonnummer:
014 75 00 26 Sinds 18 juni 2007(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@dakwerken-vanhoof.beSinds 18 juni 2007(1)
Webadres:
www.dakwerken-vanhoof.be Sinds 18 juni 2007(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 18 juni 2007
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (3) Van Hoof ,  Dave  Sinds 18 juni 2007
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 2 juli 2007
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 2 juli 2007
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 5 juli 2007
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 juli 2007
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 18 oktober 2010
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 18 oktober 2010
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 juli 2007
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2008
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug