shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0890.363.790
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 juni 2007
Begindatum:26 juni 2007
Naam:DAKWERKEN ERIC MOEREMANS
Naam in het Nederlands, sinds 25 juni 2007
Adres van de zetel: Haesendonckstraat 87
1800 Vilvoorde
Sinds 25 juni 2007
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 25 juni 2007
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Moeremans ,  Eric  Sinds 25 juni 2007
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 6 augustus 2007
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 6 augustus 2007
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 6 augustus 2007
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 augustus 2007
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 6 augustus 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar25 juni 2007
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2008
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug