shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0891.158.004
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 juli 2007
Begindatum:31 juli 2007
Naam:ATB Simons
Naam in het Nederlands, sinds 27 september 2016
Afkorting: A.T.B.
Naam in het Nederlands, sinds 25 juli 2007
Adres van de zetel: Lariksdreef 89 Stratenplan
2900 Schoten
Sinds 20 december 2007
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 25 juli 2007
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) De Roeck ,  Maria-Kristina  Sinds 25 juli 2007
Zaakvoerder (2) Simons ,  Peter  Sinds 25 juli 2007
Zaakvoerder (2) Simons ,  Walter  Sinds 25 juli 2007
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Elektrotechnisch installateur
Sinds 6 augustus 2007
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 6 augustus 2007
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 augustus 2007
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 11 juni 2018
 
Elektrotechniek
Sinds 11 juni 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2016
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 11 juni 2018
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 11 juni 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  47.789  -  Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  95.290  -  Reparatie van andere consumentenartikelen
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 juli 2016
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar25 juli 2007
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2008
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug