shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0891.276.085
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 augustus 2007
Begindatum:6 augustus 2007
Naam:SIP Construction
Naam in het Frans, sinds 19 juli 2007
Afkorting: SIPCON
Naam in het Frans, sinds 19 juli 2007
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening(1)
Sinds 27 juli 2013
Adres van de zetel: Waverse Steenweg 205 Stratenplan
1050 Elsene
Sinds 19 juli 2007
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 19 juli 2007
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 

Functies

Bestuurder Pango ,  Irida  Sinds 19 juli 2007
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 3.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Dit wil zeggen dat de entiteit minstens drie opeenvolgende boekjaren haar jaarrekeningen niet heeft neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Deze doorhaling heeft geen juridische gevolgen voor de entiteit en geeft enkel aan dat de entiteit niet aan haar verplichtingen heeft voldaan met betrekking tot de neerlegging van haar jaarrekeningen.


Naar boven   Terug