shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0891.319.142
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 augustus 2007
Begindatum:1 augustus 2007
Naam:C&M Belgium
Naam in het Engels, sinds 1 augustus 2007
Afkorting: C&M
Naam in het Engels, sinds 1 augustus 2007
Adres van de zetel: Muizenhoekstraat(MZN) 12 Stratenplan
2812 Mechelen
Sinds 2 september 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 1 augustus 2007
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Mariën ,  Steven  Sinds 16 september 2014
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 juni 2009
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 12 september 2016
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 24 juni 2009
 
Elektrotechniek
Sinds 24 juni 2009
 
Algemeen aannemer
Sinds 24 juni 2009
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 17 oktober 2011
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 12 september 2016
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 23 januari 2020
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 17 oktober 2011
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 augustus 2007
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2008
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug